Hijshaak

TECH Examencentrum neemt TCVT-RA examens af van toekomstige kraanmachinisten, die ingezet kunnen worden als Machinist hijsmateriaal, op kranen met een toelaatbare belasting >10tonmeter. Dit betreft machinisten op een:

  • Mobiele kraan W4-01
  • Funderingsmachine klein W4-02
  • Funderingsmachine groot W4-03
  • Autolaadkraan met hijsfunctie W4-04
  • Grondverzetmachine met hijsfunctie W4-05
  • Torenkraan W4-06
  • Verreiker met hijsfunctie W4-07
 Alle TCVT-RA examens worden uitgevoerd conform de toets- en eindtermen uit de desbetreffende schema‚Äôs voor registratie. Dit betekent dat de kandidaat, na ontvangst van een afschrift van een TCVT-RA registratie, aan de wettelijke voorschriften conform artikel 7.32 Arbobesluit en Arboregeling par 7.7 voldoet.

Praktijkexamen

Man in kraancabine

Het praktijkexamen wordt in een praktijk gesimuleerde omgeving afgenomen en is gebaseerd op de toetstermen zoals omschreven in het desbetreffende schema voor registratie en bestaat uit de verschillende onderdelen.

Theorie-examen

Techniek examen

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen, met 3 antwoordmogelijkheden. De vragen zijn gebaseerd op de toetstermen zoals omschreven in het desbetreffende schema voor registratie.

Entreecriteria

Voor deelname aan het examen geldt dat de kandidaat moet voldoen aan de volgende entreecriteria:

  • de kandidaat heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar;
  • de kandidaat kan tijdens het examen communiceren in de taal waarin het examen wordt afgenomen (uitsluitend Nederlands, Engels of Duits); en
  • de kandidaat is in de periode van 3 maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot examinering niet bestraft geweest voor het bedienen van een hijskraan zonder te beschikken over een geldige registratie hiertoe.

Er geldt geen specifieke vooropleidingseis.

Keurmeester hijs- en hefgereedschap TCVT W1-02, Hijsbegeleider TCVT W4-08, Aanpikker bouw TCVT W4-09 en Machinist KROL (kraan op lorries) TCVT W5-02 vallen NIET onder TCVT-RA maar onder TCVT.

Herkansingsexamen

Een kandidaat die een voldoende resultaat heeft behaald voor ofwel het theorie-examen ofwel het praktijkexamen, kan indien hij of zij een voldoende heeft behaald voor het andere examendeel, tot uiterlijk 6 maanden na het behalen van het voldoende resultaat, maximaal 2 maal herkansingsexamen doen voor het als onvoldoende gekwalificeerde examendeel. Wanneer niet binnen 6 maanden na het behalen van een voldoende voor het éne examendeel een voldoende voor het andere examendeel is behaald, moet opnieuw een volledig examen (zowel theorie als praktijk) worden afgelegd.

Herregistratie:

Als je niet kan aantonen over voldoende bijscholing van de betreffende categorie te beschikken binnen de geldigheidsperiode van 36 maanden (1e scholingsdag) en/of 60 maanden (2e scholingsdag) van de registratie, dan kan je (tot 6 maanden na de verloopdatum van de registratie) d.m.v. het volbrengen van een theorie-examen, zoals omschreven in het desbetreffende registratieschema, alsnog aan de eis voor herregistratie (verlenging) voldoen. Let op: een theorie-examen is maximaal 6 maanden na het afleggen van een examen geldig om in aanmerking te komen voor herregistratie. Dus een theorie examen moet je niet eerder doen dan 6 maanden voordat een registratie verloopt.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via