Aanpikker Bouw

TCVT-RA Praktijk

Het praktijkexamen wordt in een praktijk gesimuleerde omgeving afgenomen en is gebaseerd op de toetstermen zoals omschreven in het desbetreffende schema voor registratie en bestaat uit de volgende onderdelen;

 • kennismaken en doornemen van de opdracht;
 • aanvangscontrole van de kraan/machine en de daarbij behorende documenten;
 • onderhoud en werking van de kraan/machine;
 • controle en inspectie hijsgereedschap;
 • opstellen en gebruiksklaar maken van de kraan/machine;
 • hijsopdracht 1 (KO-opdracht);
 • hijsopdracht 2 (KO-opdracht);
 • assisteren last verplaatsen;
 • hijsopdracht 3 (KO-opdracht);
 • kraan/machine achterlaten; en
 • veiligheid (KO-onderdeel).

De examenopdrachten voor het praktijkexamen worden uitsluitend verstrekt vanuit TCVT-RA.
De examenopdrachten moeten binnen 240 minuten worden uitgevoerd.

Voor alle bovenstaande onderdelen van het praktijkexamen moet een voldoende worden gehaald en mag de kandidaat geen KO (=knock out) hebben. Na afloop van het praktijkexamen, zal de examinator zijn beoordeling aan de kandidaat kenbaar maken door een “positief” of “negatief” advies voor registratie mee te geven.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via