Hijswerkzaamheden bouwplaats

De hijsbegeleider is in staat om de lasten aan te slaan, te begeleiden, te positioneren en af te slaan. Daarnaast kan hij op adequate wijze communiceren met de machinist en weet hij passende afzettingen te plaatsen. De keuze van het juiste hijsgereedschap is ook de taak van de hijsbegeleider.

Een volledig TCVT-examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarvan u minimaal 42 vragen goed moet beantwoorden, om een voldoende te behalen.

Het theorie-examen duurt 90 minuten. Kandidaten die aantoonbaar dyslectisch zijn of dusdanige grote examenvrees hebben, komen in aanmerking voor een mondeling theorie-examen. De kandidaat dient een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een mondeling theorie-examen aan TECH Examencentrum te richten. TECH Examencentrum zal TCVT om toestemming vragen (zie TCVT examenreglement). Hiervoor gelden aangepaste tarieven.

Praktijkexamen

Bij een praktijkexamen krijgt de examenkandidaat de opdrachten bij aanvang 1 van de 10 onbekende praktijkopdrachten een DNVGL erkende examinator. Vervolgens heeft de examenkandidaat 120 minuten de tijd om zijn opdracht uit te voeren. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatie beslissing ligt bij TCVT.

TECH Examencentrum neemt alle TCVT-examens ook in het Engels en Duits af.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via