Kraan op bouwplaats

TECH Examencentrum faciliteert de onderstaande examens:

De TCVT-examens zijn gebaseerd op certificatieschema’s die niet wettelijk verplicht zijn, maar invulling geven aan de jaarlijks verplichte keuring van arbeidsmiddelen door een deskundige of de vereiste vakbekwaamheid. Het gaat hier om een invulling vanuit het werkveld en niet om een wettelijke plicht.

Alle TCVT-examens worden uitgevoerd conform de eindtermen welke zijn vastgesteld door het Centraal college van Deskundigen van TCVT.

Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap

TCVT W1-02 Keurmeester hijs- en hefgereedschap

Als TCVT Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap bent u gecertificeerd en hoeft u de keuringen niet uit te besteden aan een externe instelling.

Hijswerkzaamheden bouwplaats

TCVT W4-08 Hijsbegeleider

Hijsbegeleider bestaat uit een volledig TCVT-examen met een theorie- en een praktijkexamen.

Aanpikker Bouw

TCVT W4-09 Aanpikker bouw

Een volledig TCVT examen bestaat uit een praktijkexamen. Bij dit praktijkexamen krijgt de examenkandidaat verschillende opdrachten.

Kraan op lorries

TCVT W5-02 Machinist KROL

Een Machinist KROL examen bestaat alleen uit een praktijkexamen. Het certificaat Machinist KROL (kraan op lorries) TCVT W5-02 is sinds 1 april 2016 verplicht.

Hercertificatie

Als je niet kan aantonen over voldoende bijscholing van de betreffende categorie te beschikken binnen de geldigheidsperiode van 36 maanden (1e scholingsdag) en/of 60 maanden (2e scholingsdag) van de registratie, dan kan je (tot 6 maanden na de verloopdatum van de registratie) d.m.v. het volbrengen van een theorie-examen, zoals omschreven in het desbetreffende registratieschema, alsnog aan de eis voor herregistratie (verlenging) voldoen. Let op: een theorie-examen is maximaal 6 maanden na het afleggen van een examen geldig om in aanmerking te komen voor herregistratie. Dus een theorie examen moet je niet eerder doen dan 6 maanden voordat een registratie verloopt.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via