Techniek examen

TCVT-RA Theorie

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen, met 3 antwoordmogelijkheden. De vragen zijn gebaseerd op de toetstermen zoals omschreven in het desbetreffende schema voor registratie. De meerkeuzevragen van het theorie-examen worden uitsluitend verstrekt vanuit de itembank van TCVT-RA. De maximale tijd om het theorie-examen af te leggen bedraagt 90 minuten. Een kandidaat heeft een voldoende voor het theorie-examen indien hij of zij minimaal 42 vragen (84%) juist heeft beantwoord. Het eindresultaat van het theorie-examen wordt tot uiting gebracht in ofwel “voldoende” ofwel “onvoldoende”.

Mondeling theorie-examen

Indien kandidaten problemen hebben met een (regulier) digitaal theorie-examen, bestaat er een mogelijkheid om het theorie-examen mondeling af te leggen. Dit mondeling theorie-examen voldoet aan dezelfde voorwaarden als het reguliere theorie-examen. Er zijn twee categorieën kandidaten waarvoor een mondeling theorie-examen mogelijk is:

  • kandidaten die aantoonbaar dyslectisch zijn, of
  • kandidaten die een dusdanige grote examenvrees hebben, dat zij niet in staat zijn om hun kennis digitaal kenbaar te maken (en die twee keer gezakt zijn voor het digitale theorie-examen).

Een mondeling theorie-examen wordt altijd afgenomen door een examinator én een toezichthouder en uitsluitend na toestemming van TCVT-RA. Van de redenen voor een mondeling theorie-examen moet in alle gevallen vooraf schriftelijke (medische) bewijsvoering worden geleverd aan en toestemming worden verleend door TCVT-RA.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via