Aanpikker Bouw

EKH heeft om de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen zoveel mogelijk te kunnen borgen, zelf opleidingen en examens ontwikkeld. Deze examens worden sinds 2009 exclusief door TECH Examencentrum afgenomen, onder toezicht van DNV (zie examenreglement). De examens zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen uit de bijlagen van de volgende certificatieschema’s:

  • Vakbekwaamheid EKH Keurmeester Hijskranen
  • Vakbekwaamheid EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen

In de volksmond staan deze certificatieschema’s ook wel bekent als “Boven de haak” (EKH Keurmeester Hijskranen) en “ Onder de haak” (EKH Keurmeester Hijs- en hef gereedschappen).

Wilt u examen afleggen, klik hier voor de geplande examendata.

EKH Keurmeester Hijskranen

Kraanmachinist in kraan

De EKH Keurmeester Hijskranen beoordeelt (de veiligheid van) hijskranen, zoals die over het algemeen in fabriekshallen worden toegepast. Ook bekend als halkranen, waarmee overigens niet mee bedoeld wordt dat deze kranen uitsluitend binnen zijn opgesteld.

EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen

Keurmeester

De EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen is in staat om een groot aantal hijs- en hefmiddelen “onder de haak” te beoordelen op bruikbaarheid en veiligheid zoals kettingwerk, staalkabels, hijsbanden, tangen en klemmen, takels en loopkatten, hydraulisch-, pneumatisch- en magnetisch hijsgereedschap, hefwerktuigen, valbeveiliging, overige hijsgereedschappen.

EKH Examencommissie

De EKH examencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de examenprocedures, inclusief de praktijkopdrachten, theorie-examenvragen en adviseert daarbij de EKH Waarborgcommissie. Op uitnodiging van DNV zal de examencommissie onaangekondigde audits uitvoeren tijdens EKH examens.

Klachten, bezwaar en beroep

Voor klachten m.b.t. het examen (procedureel/inhoudelijk) of inzage in het gemaakte examenwerk, verwijzen wij u graag door naar het Reglement behandeling klachten, bezwaar en beroep van DNV.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via