Kraan op lorries

W5-02 Machinist kraan op Lorry’s

De machinist Kraan op Lorries (KROL) is in staat de hijs- en hefwerkzaamheden op het spoor uit te oefenen. Hij beschikt over een W4-01 of een W4-05 registratie en een Gereedschapsmachinist certificaat.

Een Machinist KROL examen bestaat alleen uit een praktijkexamen.

Om in aanmerking te komen voor een Machinist KROL TCVT W5-02 certificaat, moet u in het bezit zijn van een geldig railAlert-certificaat Gereedschapsmachinist en een TCVT-certificaat Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie WSCS W4-05 of Machinist Mobiele Kraan WSCS W4-01. Het certificaat Machinist Krol (kraan op lorries) TCVT W5-02 is sinds 1 april 2016 verplicht.

Praktijkexamen

Bij een praktijkexamen krijgt de examenkandidaat bij aanvang van het examen 2 van de 10 praktijkopdrachten van de examinator. Vervolgens heeft de examenkandidaat 240 minuten de tijd om zijn opdracht uit te voeren, onder toezicht van een TCVT erkende examinator. Na afloop zal de examinator het praktijkexamen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatiebeslissing ligt bij TCVT.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via