Aanpikker Bouw

De Aanpikker Bouw assisteert bij hijswerkzaamheden met een hijskraan op de bouwplaats. De vakbekwaamheid van de aanpikker bouw betreft het aanslaan en afpikken van lasten, het begeleiden van lasten en het geven van signalen en aanwijzingen aan de machinist van de hijskraan op de bouwplaats.

Een volledig TCVT examen bestaat uit een praktijkexamen.

Praktijkexamen

Bij een praktijkexamen krijgt de examenkandidaat de opdrachten bij aanvang 1 van de 10 onbekende praktijkopdrachten een TCVT erkende examinator. Vervolgens heeft de examenkandidaat 120 minuten de tijd om zijn opdracht uit te voeren. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatie beslissing ligt bij TCVT.

Bij het ‘Aanpikker Bouw’ praktijk examen zullen ook een aantal theoretische vragen gesteld worden door de examinator. Er is geen sprake van een theorie-examen.

TECH Examencentrum neemt alle TCVT examens ook in het Engels en Duits af.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via