Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap

W1-02 TCVT Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen

De TCVT Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap is in staat om een groot aantal hijs- en hefmiddelen “onder de haak” te beoordelen op bruikbaarheid en veiligheid zoals kettingwerk, staalkabels, hijsbanden, tangen en klemmen, takels en loopkatten, hydraulisch-, pneumatisch- en magnetisch hijsgereedschap, hefwerktuigen, valbeveiliging, overige hijsgereedschappen.

Een volledig TCVT Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap W1-02 examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen

  • Het theorie-examen wordtdigitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen.
  • Het theorie-examen duurt 90 minuten.
  • Een mondeling theorie-examen is ook mogelijk, vraag naar de mogelijkheden. Hiervoor gelden aangepaste tarieven.

Praktijkexamen

In een speciaal geprepareerde examencontainer wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens dit examen moet de examenkandidaat 6 items keuren. Het praktijkexamen duurt 120 minuten, tijdens dit examen moet de keuring/beproeving uitgevoerd worden, gevolgd door het afronden van de rapportage en tot slot 10 minuten om de rapportage toe te lichten aan de examinator (in de rol van “klant”).

Hercertificering

Om als certificaathouder in aanmerking te komen voor hercertificatie, moet worden aangetoond dat in de 5 jaar, door de certificaathouder, aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De bijscholing gevolgd bij een TCVT erkend trainingsinstituut. 1 dagdeel in de eerste 30 maanden, het 2e dagdeel na de 30e maand van de periode van 5 jaar.
  • Het TCVT praktijkexamen W1-02 is binnen 6 maanden voor de verloopdatum van het certificaat met goed gevolg doorlopen.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via