Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap

EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen

De EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen is in staat om een groot aantal hijs- en hefmiddelen “onder de haak” te beoordelen op bruikbaarheid en veiligheid zoals kettingwerk, staalkabels, hijsbanden, tangen en klemmen, takels en loopkatten, hydraulisch-, pneumatisch- en magnetisch hijsgereedschap, hefwerktuigen, valbeveiliging, overige hijsgereedschappen. Ook is hij in staat om de betreffende hijsmiddelen te beproeven wanneer de werkvoorschriften dit voorschrijven.

Een volledig EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen wordt digitaal afgenomen. Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Praktijkexamen

In een speciaal geprepareerde examencontainer wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens dit examen moet de examenkandidaat 6 items keuren en 3 items beproeven op de trekbank. Het praktijkexamen duurt 120 minuten, tijdens dit examen moet de keuring/beproeving uitgevoerd worden, gevolgd door het afronden van de rapportage en tot slot 10 minuten om de rapportage toe te lichten aan de examinator (in de rol van “klant”).

Geslaagd/gezakt:

Het praktijkexamen dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen:

A. Wijze van uitvoering (netheid/veiligheid/efficiëntie)
B. Uitvoeren keuring/invullen examenrapport.
C. Rapporteren a.d.h.v.de keuringslijst aan de examinator (motivatie)
D. Oordeel (goed-/afkeur) door de kandidaat

  • Voor A, (keuren) max. 18 punten te behalen, met een min. van 14 punten.
  • Voor A, (beproeven) max. 30 punten te behalen, met een min. van 24 punten.
  • Voor B, max. 10 punten te behalen.
  • Voor C, max. 18 punten te behalen, met een min. van 14 punten
  • Voor D, max. 10 punten te behalen.
  • Voor B+D moet minimaal (samen) 11 punten behaald worden.

Hercertificering

Na 5 jaar dient het certificaat verlengd te worden, een praktijkexamen volstaat als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Tijdens de kantoor audit die jaarlijks plaats vindt een aantal keuringsrapporten die de ervaring aantonen, kunnen overdragen.
  • De keurmeesterdag dient in de 1e 2 ½ jaar en in de 2 ½ jaar bijgewoond te worden. Aanmelden voor deze keurmeesterdagen kan via www.ekh.nl.
  • Steekproef tussen het 2e en 4e jaar van de geldigheid van het certificaat.

Vragen?

Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via