Skyline met kranen

Klachten met betrekking tot de inhoud van het praktijkexamen en/of bezwaren tegen de uitslag van het praktijkexamen.

Klachten met betrekking tot de inhoud van het praktijkexamen en/of bezwaren tegen de uitslag van het praktijkexamen dienen, binnen 24 uur, bij de examencommissie van de eigen school ingediend te worden.

 Klachten met betrekking tot het algehele proces van examens (bijvoorbeeld: communicatie, beoordeling, locatie, e.a.):

 1. Hoe kan ik een klacht indienen?

  Een klacht dient binnen 2 weken na de oorzaak van de klacht te worden ingediend. Klachten kunnen alleen als klacht worden behandeld als deze schriftelijk worden ingediend. Schriftelijk indienen kan via e-mail of via een geadresseerde brief. De indiener van de klacht geeft in de e-mail of brief helder aan waaruit de onvrede over de dienstverlening bestaat.

  E-mails kunnen gestuurd worden naar info@techexamencentrum.nl. Brieven kunnen gestuurd worden naar ons postadres: TECH Examencentrum, Zandlaan 29, 6717 LN, Ede.

 2. Wat gebeurt er na het indienen van mijn klacht?

  De indiener ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van uw klacht. De kwaliteits-coördinator bekijkt of de klacht duidelijk is. Vervolgens wordt er een “eigenaar” aan de klacht toegewezen. De “eigenaar” zal de klacht onderzoeken en hierop eventueel preventieve en/of correctieve acties uitvoeren en/of coördineren. Uw klacht wordt vanzelfsprekend altijd vertrouwelijk behandeld.

 3. Hoelang duurt het voor mijn klacht is afgehandeld?

  TECH Examencentrum streeft ernaar om de klacht binnen zes weken af te handelen. Bij complexe klachten kan er een langere periode nodig zijn om de klacht op een juiste wijze af te handelen.

 4. Hoe handelt TECH Examencentrum een klacht af?

  De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken, en indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.