NECV wordt in 2024 TECH Examencentrum

Date

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de handelsnaam NECV officieel gewijzigd naar TECH Examencentrum. Na ruim 17 jaar examens te hebben afgenomen voor -uitsluitend- het verticale transport, verdwijnt de naam NECV. Een groot voordeel van de nieuwe identiteit is dat TECH Examencentrum nu allround examens gaat afnemen in de technische sector. Het onafhankelijke, en straks veelzijdige TECH Examencentrum, zal o.a. de landelijke praktijkexamens mobiele werktuigen faciliteren voor diverse ROC’s in Nederland.

iteraard blijft TECH Examencentrum examens afnemen in het verticale transport onder toezicht van TCVT en TCVT-RA en examineert zij de EKH erkende keurmeesters onder toezicht van DNV. Het vaste team bestaande uit Christiaan Deij van Barneveld, Elise Bovendorp en Daniël Koch blijft aan boord. Het ervaren team zorgt ervoor dat alles rondom de examens soepel en volgens de regelgeving verloopt en de examenresultaten correct worden verwerkt. Van maandag tot en met vrijdag is het team telefonisch of per e-mail bereikbaar voor vragen.


Van links naar rechts: Christiaan Deij van Barneveld, Daniël Koch, Elise Bovendorp

Onafhankelijke partij voor examens

Christiaan benadrukt dat TECH Examencentrum een onafhankelijk examencentrum is. Daarnaast is TECH Examencentrum na de naamswijziging ISO 9001:2015 gecertificeerd. “Met deze naamswijziging wordt ons centrum completer. Mét een heldere communicatie èn een perfecte automatisering. We zijn een onafhankelijke partij voor opdrachtgevers en bieden examenkandidaten de best mogelijke omstandigheden om examen te doen,” licht Christiaan toe. Naast een efficiëntere dienstverlening, is er ook geïnvesteerd in het opleiden van examinatoren. Zij zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. Het zijn specialisten uit de praktijk met een jarenlange ervaring, volledig in staat om de kennis en kunde van de examenkandidaten te toetsen.

Reden voor een feestje!

Door de naamswijziging en het uitbreiden van het examenaanbod ontstaat er een krachtig examencentrum, dat de technische sector in staat stelt om op een hoog en consistent niveau te laten examineren. Hiermee wordt de kwaliteit van examineren versterkt en zal de branche nu, en in de toekomst, beschikken over de best mogelijk opgeleide vakmensen. Een feestelijke conclusie! In het nieuwe jaar wordt daar nog uitgebreid bij stilgestaan.